WAARDEBEPALINGEN ERFBELASTINGEN

Zoekveld

Onze missie

ADM Value is een afdeling van ADM Group die zich uitsluitend bezighoudt met de waardebepalingen en de erfbelastingen van onroerende goederen. Wij maken schattingen voor verdelingen, hypothecaire leningen, schenkingen, nalatenschappen, onteigeningen, verkoop en aankoop van een onroerend goed en we geven ook deskundig advies zowel op stedenbouwkundig als op juridisch vlak.

Als beëdigde landmeters worden we vaak als deskundige aangesteld door de rechtbanken. Door een brede kennis van het vastgoed, met voldoende diepte om elke schatting tot een uitgebreid verslag te verwerken, kunnen we reeds jaren een zeer uitgebreid en divers klantenbestand tevredenstellen. Elke taxatie vergt dan ook een persoonlijke aanpak. Onze experten bezoeken, na afspraak, het pand, de site of het perceel ter plaatse om vast te kunnen stellen in welke staat en in welke geografische zone het zich bevindt.

Indien er geen plannen aanwezig zijn, wordt het eigendom grondig opgemeten om de constructie- en perceelwaarde te kennen. ADM Value werkt op een professionele wijze, steunend op ervaring en inzet van een enthousiast en dynamisch team. Snelheid en nauwkeurigheid van uitvoering van onze activiteiten zijn zonder twijfel onze grootste troeven. Onze werkwijze is er dan ook op gericht om binnen de kortst mogelijke tijdspanne een duidelijk en accuraat taxatieverslag te voorzien. Klantgerichtheid is en blijft onze grootste zorg: iedere klant krijgt steeds een uitgebreid en deskundig schriftelijk verslag van een waardebepaling.

Een korte voorstelling van ADM Group

ADM Group is een multidisciplinair kantoor dat een brede waaier van services aanbiedt in de bouw- en vastgoedsector. Door een overkoepelende bedrijfsvoering van de verschillende pijlers Topo, Tech en Value is er een meerwaarde te creëren in alle opdrachten. Daarom hebben we het onderscheid gemaakt in deze 3 afzonderlijke afdelingen die onder ADM Group vallen. Elke afdeling wordt telkens geleid door gespecialiseerde experten met de nodige ervaring in het vakjargon. Vanuit een klantgerichte filosofie benaderen we elke opdracht als een service op maat gemaakt voor onze klant. Dankzij het professionele maatwerk dat we leveren, hebben we de afgelopen jaren een groot aantal duurzame klantrelaties opgebouwd en succesvol bijgedragen aan de meest uiteenlopende projecten. 

ADM Group is met haar gespecialiseerd team van experten en landmeters uw betrouwbare partner bij een waaier van opdrachten en diensten. ADM Group is de voorbije jaren uitgegroeid tot een jong, veelzijdig en dynamisch bedrijf. Zowel openbare diensten als private personen kunnen beroep op ons doen. Bovendien werken we nauw samen met notarissen, architecten, vastgoedkantoren, studieburelen, archeologische projectbureaus,… Door ons telkens innoverend op te stellen in de verschillende werkdomeinen, splitsen we elk deel op om u zo nog grondiger te kunnen ondersteunen.

Onze overkoepelende missie: “ADM Group levert de gevraagde dienst voor uw project in de kortst mogelijke tijd en met de vereiste kwaliteit, zonder de persoonlijke aanpak hierbij uit het oog te verliezen."